Ja, ik wil graag werken als vrijwilliger tijdens Art Carnivale 2019! (voor taakinfo zie onze infopagina!)

Naam 
Adres 
Telefoon 
Mailadres 
Leeftijd (tijdens festival) 

Ik meld me aan voor:
* Meerdere opties mogelijk,graag aangeven in opmerkingenveld welke sectie uw voorkeur heeft! NB aanmelden in principe voor hele dag als dat niet lukt graag tijden ingeven


Opmerkingen(bijvoorbeeld voor voorkeuren, eventuele beperkingen,voedselallergie of als je vegetarisch/veganistisch eet) geef ook je kenteken aan als je met de auto komt aub:

Ik ben beschikbaar op:

Opbouwdagen
maandag 15 juli van tot
dinsdag 16 juli van tot
woensdag 17 juli van tot
donderdag 18 juli van tot
Afbouwdagen
maandag 22 juli van tot
dinsdag 23 juli van tot
woensdag 24 juli van tot
donderdag 25 juli van tot
Art Carnivale festival dagen
vrijdag 19 juli van tot
zaterdag 20 juli van tot
zondag 21 juli van tot

Ik ga akkoord met de festivalregels voor vrijwilligers NB als je met eigen auto komt vul aub je kenteken in in het textveld van dit formulier alvorens akkoord te gaan!

Festival Regels

Afgesproken vergoeding
De vrijwilliger ontvangt per gewerkt uur een consumptiemunt ter waarde van 2,80 ( tot een maximum van 8 munten per dag ) en geeft recht tot op het terrein te kopen versnaperingen.

Vrijwilliger heeft op basis van werkelijk gemaakte kosten tot een bepaalde limiet recht op een reis/kilometervergoeding, en dient hiervan betalingsbewijzen te overleggen.

Op werkdagen heeft vrijwilliger onder bepaalde voorwaarden tijdens werkuren toegang tot de backstagefaciliteiten voor ontbijt, warme maaltijd en lunch.

Aard van het vrijwilligerswerk
De vrijwilliger zal uitsluitend aanvullende werkzaamheden verrichten. De overeenkomst wordt beeindigd door opzegging door een van de partijen. Een opzegtermijn hoeft niet in acht genomen te worden.

De vrijwilliger zal worden ingewerkt. Vrijwilliger wordt op de hoogte gebracht van de huisregels van het festival en de regels omtrent calamiteiten. Hij / zij kan voor vragen en informatie terecht bij de vrijwilliger coordinatie die als begeleider tijdens het festival beschikbaar is. per mail:collectiefdedraad@live.nl

 

Arbeidsduur en werktijden
De arbeidsduur en werktijden worden in nader overleg vastgesteld. Vrijwilliger dient een half uur voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig te zijn en zich te melden bij de vrijwilliger coordinator. i.v.m. registratie, kleding e.d.
Deelnemer stelt zich beschikbaar voor instructiemomenten vanuit de organisatie.

Regeling bij ziekte of verhindering
In onderling overleg kunnen de werkzaamheden worden gewijzigd. In geval van verhindering ( overmacht / ziekte ) zal vrijwilliger de organisatie onverwijld op de hoogte brengen. De organisatie is verantwoordelijk voor de vervanging van vrijwilliger tijdens dien afwezigheid.

Verzekering en aansprakelijkheid
Verzekeren van vrijwilligers is noodzakelijk vanwege WA, schade en / of het veroorzaken ervan. De organisatie heeft voor vrijwilligers een ongevallenverzekering afgesloten die geldend is voor de duur van 10 aaneengesloten dagen, van 15 t/m 25 juli 2019. NB. Indien vrijwilliger aansprakelijk wordt gesteld voor schade welke hij/zij, anders dan door grove schuld of nalatigheid, in de uitoefening van de werkzaamheden heeft veroorzaakt, zal de organisatie de te vergoeden schade namens de vrijwilliger voldoen, mits de vrijwilliger de organisatie terstond na het ontstaan van de schade heeft ingelicht, de aansprakelijkheid voor de schade niet heeft erkend en de afhandeling van de schade aan de organisatie overlaat. Zorg ervoor dat je een identiteitsbewijs bij je hebt

Calamiteiten, conflicten
Van vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij de werkzaamheden met inachtneming van de taakopdracht, correct, en in een goede mentale staat kan afhandelen. De festivalorganisatie kan in geval van onvoldoende werkdiscipline of wangedrag de overeenkomst eenzijdig ontbinden. Eventueel geleden schade wordt op vrijwilliger verhaald. In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten wende de vrijwilliger zich in eerste instantie tot het sectiehoofd of diens vervanger, of bij niet ter plekke op te lossen problemen tot de de vrijwilligerscoordinator of productie/organisatie van Art Carnivale.

Bij calamiteiten wordt het calamiteitenteam ingeschakeld en zal dit team de algemene leiding overnemen.